Diana Stupar on DA’17

Diana je zaposlena na AGGFBL, kao viši asistent i radi na doktorskoj disertaciji. Aktivno radi na promociji arhitekture, kao organizator arhitektonskih događaja i radionica/dAniBL 2011, Arhitektura može pomoći 2014,…

Zajedno sa Slobodanom Stuparom nastupa na arhitektonskoj sceni, a više o zajedničkim radovima možete vidjeti klikom na sliku ispod.

Screenshot_1.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s