Luka Korlaet

Luka Korlaet, 44, graduated and received a PhD at the Faculty of Architecture in Zagreb, where he is teaching the design of residential buildings. For the housing project in the Jordanovac district of Zagreb [with Svebor Andrijevic] in 2018, he was awarded the Medal for Architecture of the Croatian Chamber of Architects, nominated for the Mies van der Rohe Award. The co-author is the online database stanovanje.plus and pocket guide to the architecture of Zagreb.

 

Luka Korlaet, 44, diplomirao je i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu gdje izvodi nastavu projektiranja stambenih zgrada. Za projekt stambenog sklopa u zagrebačkoj četvrti Jordanovac [sa Sveborom Andrijevićem] 2018. nagrađen je Medaljom za arhitekturu Hrvatske komore arhitekata, te nominiran za nagradu Mies van der Rohe. Koautor je online baze stanovanje.plus i džepnog vodiča arhitekture Zagreba.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s