100 godina BAUHAUSA I URBANA ŠETNJA

SRIJEDA, 15.05. MUZIČKI PAVILJON, PARK PETAR KOČIĆ

 

18:00 Predavanje: Siniša Cvijić, 100 godina Bauhausa

19:00 Urbana šetnja na ruti “Moderna stambena arhitektura Banja Luka 1929-1941”

Dani arhitekture Banja Luka 2019, se pridružuju velikoj globalnoj proslavi 100 godina Bauhausa! Povodom obilježavanje jubileja od osnivanja Škole arhitekture, primjenjenih umjetnosti i dizajna u Vajmaru, Desau i Berlinu, širom svijeta poznate kao internacionalna škola Bauhaus, predavanje će održati Mr Siniša Cvijić. On će se osvrnuti na revolucionarni način razmišljanja ove škole, koja je za relativno kratak životni vijek (od 1919. do 1933.) iznjedrila eminentne ličnosti u svijetu dizajna i arhitekture, imala ogroman uticaj na razvoj moderne i ostavila značajan trag u istoriji umjetnosti.

Upravo zato, odmah nakon predavanja slijedi urbana šetnja [sa stručnim vođenjem] na ruti “Moderna stambena arhitektura Banja Luka 1929-1941” kroz koju će učesnici imati priliku da određene uticaje Bauhausa uoče kao vrijednosti arhitekture u neposrednom kontekstu centra Banjaluke, a kojih možda nisu svjesni, ne primjećuju ih i ne štite.

Siniša Cvijić je rođen 1977. god. u Prijedoru. Diplomirao je 2004. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i magistrirao 2012 na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Učestvovao je na više naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu i bio na studijskim boravcima u Belgiji [2011] i Izraelu [2012]. Autor je i koautor više desetina radova u domaćim i međunaordnim časopisima, kao i u drugim publikacijama. Član je Saveza arhitekata RS i Nacionalnog komiteta ICOMOS-a za Bosnu i Hercegovinu. Trenutno radi na doktorskoj tezi “Moderna arhitektura u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata” na Tehničkom univerzitetu u Gracu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s