DABL19 DOMESTICATE

Radionica Domesticate

ICP prostor i Muzički paviljon

13-18.5.

Poseban dio programa predstavlja novo, 5. izdanje projekta small SCALE, koji će biti realizovan u okviru 3. po redu međunarodne radionice pod nazivom Domesticate, koja je u direktnoj vezi sa temom “O stanovanju / Re:housing” Dana arhitekture Banja Luka 2019.

small SCALE tim Istraživačkog centra za prostor za 2019. godinu čine Andrea Janičić, Bojana Todić, Kristina Komljen, Nikolina Hassam Dorsen i Zoran Uljarević (studenti Arhitektonsko- građevinsko- geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci) te Sonja Rajović i Đorđe Jovanović (studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu). Mentori i voditelj radionice je doc. dr Pavle Stamenović, PhD Arch. (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu), uz podršku koordinatora i mentora dr. Igora Kuvača, PhD Arch. (ICP), mentora Slobodana Peulića, M. Arch. (ICP), te mentora saradnika Nebojše Jeremića, B. Arch. (small SCALE 2017)

Ovaj tim će tokom šest dana trajanja radionice, 13-18.5. intenzivno raditi na istraživanju teme malih intervencija i novih koncepata stanovanja u otvorenom javnom gradskom prostoru, na strateški odabranoj lokaciji (otvoreni stambeni blok u Cerskoj ulici, naselje Starčevica, Banja Luka). Proces rada podrazumijeva ostvarivanje interkcije sa različitim učesnicima procesa planiranja i projektovanja kao i procesa stanovanja uključujući građane – stanovnike i druge korisnike prostora, zatim predstavnike gradske administracije, potencijalne investitore, izvođače građevinskih radova i druge profesionalce, te medijsku, stručnu i široku javnost.

Podsjećamo da small SCALE projekti imaju participativni i kolaborativni pristup, te da ih je u realnom vremenu moguće pratiti putem profila na društvenim mrežama i drugih medija.  Projekat je u potpunosti otvoren za javnost, tako da se svi komentari i sugestije usmjeravajui ka poboljšanju predloženih rješenja, čime građani daju aktivan doprinos u procesu oblikovanja otvorenog javnog gradskog prostora.

Promocija rezultata radionice je predviđena na small SCALE bini u okviru Simpozijuma Dana arhitekture – Banja Luka 2019, u subotu, 18.5. od 13:00 sati.

 

Pavle Stamenović, PhD, dipl.inž.arh. je diplomirao (2007) i doktorirao (2016) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Angažovan je u nastavi na matičnom fakultetu, na Departmanu za arhitekturu, u svojstvu docenta. Autor i koutor je više publikovanih stručnih i naučno-istraživačkih radova. Bavi se istraživanjem u oblasti metodologije i procesa projektovanja, a uže polje istraživanja problematizuje ulogu i razmatra mogućnosti transformacije arhitektonskih tipologija u savremenom procesu arhitektonskog projektovanja.

Od 2008. godine saradnik je arhitektonskog studija MIT Arh (prof. Branislav Mitrović). Od 2010. osnivač i član je kolektiva RASTER, interdisciplinarnog studija koji se bavi istraživanjem kroz arhitektonsko projektovanje, sa fokusom na arhitektonske i prostorne koncepte, prvenstveno kroz učešće na arhitektonsko-urbanističkim konkursima, sa zapaženim uspehom, od kojih su mnogi i nagrađeni. Mentor je više internacionalnih interdisciplinarnih radionica, poput Cloud Workshop (Кadiz, Španija), Scale Workshop (Helsinki, Finska), Кinetic (Valeta, Malta) i Projecting Cinemas (Teheran, Iran), Wilderness: 5th Season (Soma, Estonija). Učesnik je više međunarodnih izložbi i salona arhitekture, poput Venecijanskog bijenala (2008) i Tallin Architecture Biennale (2013).

https://stamenovic.tumblr.com/

http://www.rasterbiro.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s