100 godina BAUHAUSA i URBANA ŠETNJA

Srijeda, 15.5. 2019. Muzički paviljon, park Petar Kočić

U sedmici arhitekture trećeg dana imali smo priliku da poslušamo predavanje mr Siniše Cvijića koji se osvrnuo na revolucionarni način razmišljanja ove škole, koja je za relativno kratak životni vijek (od 1919. do 1933.) iznjedrila eminentne ličnosti u svijetu dizajna i arhitekture, imala ogroman uticaj na razvoj moderne i ostavila značajan trag u istoriji umjetnosti. Nakon predavanja uslijedila je urbana šetnja na ruti “Moderna stambena arhitektura Banja Luka 1929-1941” kroz koju su učesnici imali priliku da se upoznaju sa određenim uticajima Bauhausa i uoče vrijednosti arhitekture u neposrednom kontekstu centra Banjaluke.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s