About

DAYS OF ARCHITECTURE

The 21st century is a digital era where architecture has become a mass medium due to the presence of the Internet. Days of Architecture take back the architecture in the analogue world, the primordial field of perception, where the spoken word and the real presence gives a special impact on creating professional and emotional ties between all participants. Meeting with architects, that are at the top of the global architectural community, interaction, spoken word and really presence give a new dimension to the perception of architecture.

Days of Architecture are facing not only architectural, but also the global community in which are held and to which are intended. Aspiring that a space in which we live and work have to be improved, Days of Architecture every year looking for the answers to the theme that has defined according to the local context, engaging the best protagonists today. By engaging architects who are present on the World architectural scene, Days of Architecture exceed the local context and address to the wider public interested in architecture.

 

DANI ARHITEKTURE

21. vijek je digitalna era u kojoj je arhitektura postala masovni medij zahvaljujući prisustvu interneta. Dani arhitekture vraćaju arhitekturu u analogni svijet, u iskonsko polje perepcija, gdje živa riječ i stvarno prisustvo daju poseban uticaj na stvarajunje kako profesionalnih tako i emotivnih veza između svih participanata. Susret  sa arhitektama koje čine krov arhitektonskog stvalašva, interakcija, živa riječ i stvarno prisustvo daju novu dimenziju percepcije arhitekture.

Dani arhitekture su okrenuti ne samo arhitektonskoj, već i globalnoj društvenoj zajednici u kojoj se održavaju i kojoj su namijenjeni. U težnji da se prostor u kojem živimo i djelujemo, unaprijedi, Dani arhitekture svake godine traže odgovore na postavljenu temu koja je definisana lokalnim kontekstom, angažujući najbolje protagoniste iz zadate oblasti danas. Angažujući arhitekte koji djeluju na svjetskoj arhitektonskoj sceni, Dani arhitekture prevazilaze lokalni kontekst i obraćaju se široj arhitektonskoj  javnosti.

Dani arhitekture u Banjaluci su održani prvi put 2011. godine u organizaciji Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i grupe “ODMAX”. U zajedničkoj organizaciji AGGF-a i Istraživačkog centra za prostor, 2014. godine manifestacija Dani arhitekture je trebalo da se održe na temu “New Volume On Architecture” a održana je pod nazivom “Arhitektura može pomoći” u skraćenom obliku poprimajući humanitarni karakter zbog prirodnih nepogoda u našoj zemlji.  Istraživački centar za prostor samostalno organizuje dane arhitekture 2016. godine uz partnerstvo sa organizacijom “Lift” – Prostorne inicijative iz Sarejeva. U Sarajevu je definisana tema “Arhitektura ispred investicije” koja je prenesena u Banjaluku. Promišljanjem prostora kroz istu temu arhitektonska zajednica u BiH postaje jedinstvena cjelina. Saradnja između Lifta i ICP-a se nastavlja i kroz Dane arhitekture 2017. razmjenom predavača i iskustva.