Arhitektonično – Ivan Antić

Arhitektonično – Ivan Antić

produkciji: BINA

ponedjeljak 04.06.2018. Kulturni centar Banski dvor

Arhitektonski opus Ivana Antića (Beograd, 1923-2005), profesora beogradskog Arhitektonskog fakulteta, redovnog člana SANU, člana Krunskog saveta, jednog od najznačajnijih srpskih graditelja, čije su građevine stvarane u vremenskom rasponu od gotovo pedeset godina, predstavlja u oblikovnom, konstruktivnom i sadržajnom smislu, gotovo ovaploćenje ideala doba u kojem je stvarao.

Njegov obiman i nagrađivan opus sadrži brojna realizovana i projektovana arhitektonska djela, među kojima su Muzej savremene umjetnosti na Ušću, Muzej u Šumaricama (sa Ivankom Raspopović), Sportski centar “25 maj”, sportska hala “Pinki”u Zemunu, olimpijski bazen na Poljudu u Splitu, kompleks Dom pionira, sa zgradom RTB i pozorištem “Duško Radović” u Beogradu, hotela “Breza”u Vrnjačkoj Banji, “Narvik” u Kikindi, hotel “Hajat” u Novom Beogradu, zgrada SUP-a na Guberevcu, Dom “Politike” u Krupnju, i druga.

Ako prihvatimo tezu da djelo najbolje govori o čovjeku, njegovom karakteru, može se zapaziti da je jedina ideja kojoj je Antić cijeloga života služio, i kojoj je u potpunosti bio odan i posvećen, bila arhitektura. Za Antića je arhitektura prizma kroz koju u potpunosti vidi svijet, a arhitektonika kompleksan rukopis kojim je ispisivao stranice prostora.

Sportski centar “25 maj”, Beograd, Srbija
Muzej savremene umjetnosti na Ušću, Beograd, Srbija