DA18 PROGRAM

DANI ARHITEKTURE – BANJALUKA 2018

HERIT.CITY. GRAD I NASLIJEĐE

04.-10.06.2018.

Ponedjeljak, 04.06. Kulturni centar Banski dvor

19:00 – 19:45 Igor Marić (Srbija)

19:45 – 20:00 Diskusija

20:00 – 20:10 Pauza za kafu

20:15 – 20.30  Otvaranje izložbi

20:30 – 21.30  Koktel

Četvrtak, 06.06.2018.

17:00 – 18:30    Herit.City urbana šetnja

Petak, 08.06. Sportska dvorana  Obilićevo, Gradsko pozorište Jazavac, Simpozijum  / 1. dan

16:30 – 17:30 Registracija

17:30 – 17:50 Ceremonija otvaranja (Uvodni pozdrav organizatora ICP i prijatelja DANA 2018)

17:50 – 18:35 Gonzalo Alonso Núñez, Abalo Alonso (Španija)

18:35 – 18:50 Kratka diskusija

18:50 – 19:00 Pauza za kafu

19:00 – 19:10 Predstavljanje sponzora

19:10 – 19:55 Krešimir Damjanović (Hrvatska, Schinkenchiku Design Competition Award 2017)

19:55 – 20:10 Kratka diskusija

20:10 – 21:00 Koktel

21:0 0 – 23:00 After party

Subota, 09.06.  Sportska dvorana Obilićevo, Gradsko pozorište Jazavac, Simpozijum / 2. dan

9:30 – 9:40        Uvodni pozdrav organizatora ICP

9:40 – 10:00     Predstavljanje sponzora

10:00 – 10:45  Milan Aleksić, A+B arhitekti (BiH)

10:45 – 11:00   Kratka diskusija

11:00 – 11:10   Pauza za kafu

11:10 –11:20    Predstavljanje sponzora

11:20 –12:05     Sonia Cohan, Dorte Mandrup (Danska)

12:05 –  12:20     Kratka diskusija

11:00 – 11:10   Pauza za kafu

12:30 – 12:40   Predstavljanje sponzora

12:40 – 13:35    Michal Burak i Matúš Gomolčák, ATRIUM (Slovačka)

13:35 – 13:45    Kratka diskusija

13:45 – 13:55    Pauza za kafu

Herit. City. Small Scale

13:55 – 14:30    Kratke prezentacije (3x10min)

14:30 – 15:50     Pauza za ručak

15:50 – 16:00     Predstavljanje sponzora

16:00 – 16:45     Schenker Salvi Weber (Austrija)

16:45 – 17:00     Kratka diskusija

13:45 – 13:55    Pauza za kafu

17:10 – 17:55    Dijana Vučinić, DVARP studio / Kotor APSS (Crna Gora)

17:55 – 18:10    Kratka diskusija

18:10 – 18:20    Pauza za kafu

18:20 – 18:50   Okrugli sto – Grad. Naslijeđe – zaključci

18:50 – 19:00   Zatvaranje

Post-predavanja – zabavni program

19:00 – 20:00   Chill out zone

20:00 – 22:00    Večera i koktel

22:00 – 24:00    Žurka