Diana Stupar – UNA ING

Diana je zaposlena na AGGFBL, kao viši asistent i radi na doktorskoj disertaciji. Aktivno radi na promociji arhitekture, kao organizator arhitektonskih događaja i radionica/dAniBL 2011, Arhitektura može pomoći 2014,…

Zajedno sa Slobodanom Stuparom nastupa na arhitektonskoj sceni, a više o zajedničkim radovima možete vidjeti klikom na sliku ispod.

Screenshot_1.jpg