ON ARCHITECTURE_STRAND

On architecture_STRAND

(SustainableUrbanSocietyAssociation) je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 2005. godine. Registrovana 2011. kao Asocijacija čiji je cilј promocija i razvoj održivih urbanih zajednica i životnog okruženja. Misija STRANDa je okupljanje grupe kreativnih naučnika, arhitekata i dizajnera posvećenih promociji ideje održivog razvoja. Oblast ekspertize je edukacija, podizanje javne svijesti i podsticanje razvoja održivih urbanih društava:

  • Promovisanje principa održivog razvoja u pogledu zaštite životne sredine;
  • Promovisanje principa održivog razvoja naročito održivog transporta;
  • Promovisanje zaštite ekosistema i biodiverziteta kroz održivu upotrebu obnovlјivih izvora i odgovorno korišćenje neobnovlјivih resursa;
  • Podizanje svijesti da održivi razvoj nije moguć jer ne postoji socijalna pravda bez pravde životne sredine, i obrnuto;
  • Organizovanje i sprovođenje naučnih konferencija o održivom razvoju;

•Organizovanje i sprovođenje promotivnih aktivnosti u cilјu pobolјšanja stanja životne sredine u urbanoj zajednici. Izložba STRAND se sastoji od 50 eksponata veličine 100*70cm i još nekoliko maketa. Do sad je ova izložba gostovala u „Gelerija nauke i tehnike SANU“ i bila je prateći događaj međunarodne naučne konferencije „O arhitekturi“.