REMAKE `68

Remake `68 Akademija arhitekture Srbije

Zanimljivo je da danas, posle 46 godina, dela prikazana na ovoj izložbi ponovo imaju snažan društveni smisao. Skoro pola veka kasnije, izgleda kao da se ponovo nalazimo pred istim pitanjima i ponovo tražimo iste odgovore. Arogantno, iz vulgarne lične potrebe, pokušano je brisanje, možda najznačajnijeg, dela naše arhitektonske prošlosti, umesto da nastavimo napred mi smo krenuli nazad. A imamo toliko kuća i gradova sa kojima možemo da se ponosimo potpuno uvereni da smo ravnopravan deo svetske graditeljske baštine, da nismo bili u grupi nemih posmatrača i loših ponavljača već deo malobrojnih stvaralaca.