Exhibitions at DA2016

.
.
O ARHITEKTURI – SUOČAVANJE S BUDUĆNOŠĆU 
PETAK, 10. JUN / SPORTSKA DVORANA OBILIĆEVO / PROSTOR POZORIŠTA ,,JAZAVAC” 20:30 – 21:00   OTVARANJE IZLOŽBE: STRAND (Srbija)
Vizija grada i/ili arhitekture, od bilježenja trenutka, gradskog života do utopije predstavljene umjetničkim crtežom, projektom, fotografijom, dizajn produktom. Internacionalna izložba sa recenziranim katalogom  prati tematske cjeline: Utopija i arhitektura (Utopijske vizije), Izazovi u arhitekturi (Brend i arhitektura: Nove ikone grada, Arhitektura i dizajn: biljleške o arhitekturi crtežom, Umjetnost vs. Arhitektura ili Umetnost i Arhitektura?), Oblik u arhitekturi (Lice zgrade – površinska obrada, Oblik, Unutrasnji događaj), Između utopije i realnosti (Inovativni dizajn i nove forme, Inovativne tehnologije i novi jezik arhitekture).
O ARHITEKTURI – OBNOVITI GRADOVE OBNOVOM ARHITEKTURE
(ON ARCHITECTURE – REWORKING THE CITY THROUGH NEW ARCHITECTURE)
PETAK, 10. JUN / SPORTSKA DVORANA OBILIĆEVO / PROSTOR POZORIŠTA ,,JAZAVAC” 20:30 – 21:00   OTVARANJE IZLOŽBE: STRAND (Srbija)
Živimo u doba nevjerovatne urbanizacije bez presedana u dosadašnjem razvoju. Kako ćemo kontrolisati tempo urbanog rasta, kako kreirati arhitekturu i ostvariti mjesto za dobar život kao i kontrolu kvaliteta okruženja je jedan od izazova koji će definisati 21 vek. Takođe, to je prilika da se kreira životni prostor koji je pametniji, efikasniji, više održiv, jednak i sigurniji. Na izazove današnjeg vremena odgovor je u multidisciplinarnom pristupu i spoju nauke, umjetnosti i tehnologije, novom metodološkom pristupu u zaštiti nasljeđa, kao i primjeni novih tehnologija u kreiranju objekata.
COLLEGIUM ARTISTICUM
PONEDJELJAK,  6. JUN / DOM OMLADINE 19:00 OTVARANJE IZLOŽBE: CA 2016 COLLEGIUM ARTISTICUM
Tradicionalna selektivna godišnja izložba “COLLEGIUM ARTISTICUM” predstavlja godišnju produkciju članova i članica Udruženja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH), Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH (ULUPUBiH) i Asocijacije arhitekata u BiH (AABiH). Izložba posjeduje karakter kolektivnosti kao vrijednost koju treba njegovati, u ime datuma kojem je posvećena i u ime sjećanja na bosansko-hercegovačku avangardu koju je predstavljala umjetnička grupa “Collegium artisticum“. To je prilika da tri umjetnička udruženja Bosne i Hercegovine zajednički organizuju izložbu i zajednički stvaraju platformu za prezentaciju djela svojih članova i članica.