Mikkel Frost

Mikkel Frost (1971) is a Founding Partner in CEBRA architectural studio from Denmark since 2000. Mikkel graduated from the Aarhus School of Architecture (1996) where he works as a lecturer (1996-ongoing). He is also a guest lecturer at Münster School of Architecture and he regularly lectures at architecture schools and events around the world. Among Mikkel’s most important recent projects are Children’s Home of the Future, 1.250 m2 care center for marginalized children completed in 201,  The Iceberg in Aarhaus, residential complex of 22.000 m² completed in 2013, and StreetDome in  Haderslev ,  4.500m² outdoor street sport park completed in 2012.  Mikkel is a member of Danish Architects’ Association and Royal Institute of British Architects – RIBA. Mikkel Frost’s creative drive is a significant cause to the success of the office. Mikkels primary force is his consistent delivery of progressive architectural ideas. This ability mainly manifests itself in competitions concept and project development. At the same time, Mikkel Frost possesses a comprehensive interest in and understanding for the further projects stages so that he acts as primus motor in charge of the project design throughout all construction phases. He has his own unique style, which is known and respected in architecture circles.

Mikkel Frost (1971) je jedan od osnivača CEBRA arhitektonskog studija iz Danske u kojem radi od 2000. godine. Mikkel je diplomirao na arhitektonskom fakultetu u Aarhusu (Aarhusu School of Architecture) gdje radi kao predavač od 1996. godine pa do danas. Gostujući je profesor na arhitektonskom fakultetu u Munsteru (Münster School of Architecture) i predavač na mnogobrojnim fakultetima i školama arhitekture širom svijeta. Među Mikkelovim najznačajnijim projektima skorije realizovanim su Dječji dom budućnosti (Children’s Home of the Future), centar za njegu marginalizovane djece razvijen na 1.250 m2 i izgrađen 2014. godine; stambeni kompleks od 22.000 m² Iceberg u Aarhausu, izgrađen 2013. godine; i StreetDome u Haderslevu, sportski park završenom u 2012. godine i razvijen na 4.500 m².  Mikkel je član član Danskog udruženja arhitekata i Kraljevskog instituta britanskih arhitekata – RIBA. Mikkelov kreativni naboj je značajan uzrok za uspjeh u radu CABRA studija. Mikkelova primarna sposobnost je njegovo dosljedno iznošenje progresivnih arhitektonskih ideja. Ova sposobnost se uglavnom manifestira u konceptualnom razvoju projekata i konkusrnih riješenja. U isto vrijeme, Mikkel Frost posjeduje sveobuhvatni interes i razumijevanje za razradu projekta i proces razvoja projekta kroz sve faze izgradnje. Mikkel ima vlastiti, jedinstveni izražaj, poznat i cijenjen u arhitektonskim krugovima.

Screenshot_3.jpg
Click on the picture above for more information about CEBRA studio.