LECTURERS on DA2016

SAHAA – Adnan Harambašić (Norway)

Maruša Zorec (Slovenia)

Goran Rako (Croatia)

Raster kolektiv – Pavle Stamenović and Dušan Stojanović (Serbia)

STRAND ASSOCIATION – Ružica Bogdanović (Serbia)

SOBA + – Brankica Stojanović (Montenegro)

4+ arhitekti – Saša and Malina Čvoro (Bosnia and Herzegovina)

UNA ING – Slobodan and Diana Stupar (Bosnia and Herzegovina)

Bojan Šipka (Bosnia and Herzegovina)