Sunčana strana modernizma

Turistička arhitektura Borisa Magaša, Ante Rožića i Branka Žnidareca

PONEDJELJAK 04.06.2018. KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR

 

1960-tih, na vrhuncu modernizacije i urbanizacije Jugoslavije, jadranska obala polazi kroz temeljni preobražaj bitno pokretanu ekonomijom i socijalnim dinamikama masovnog turizma. Jugoslovenska arhitektonska kultura na svom je vrhuncu, a, neočekivano, upravo komodificirana i visoko normirana tipologija hotela postaje jedan od glavnih poligona arhitektonskih istraživanja. U svega desetak godina odvija se brza evolucija koncepata i estetika, od visokog modernizma do brutalizma, od regionalizma do strukturalizma. Svim tim istraživanjima zajedničko je nastojanje da se kod «projektovanja za najveće brojeve» uspostavi balans između naizgled protivrječnih zahtjeva: između individualnog i kolektivnog, između lokalnog i internacionalnog, između prirode i artificijalnog pejzaža, između «popularne» i «visoke» kulture, između instrumentalnih ciljeva i humanističkih vrijednosti… Radeći u osjetljivim ambijentima obilježenima bogatom urbanom i graditeljskom tradicijom, niz arhitekata koristi upravo turističku arhitekturu za izgradnju novog urbano-kulturnog sloja u kojem pokušavaju definisati odrednice «naše arhitekture» koja je moderna, a odgovara na lokalne topografske i klimatske datosti, koja ima jasnu ekonomsku ulogu, no pri tome doprinosi i boljitku lokalnih zajednica, koja korespondira s internacionalnim kretanjima, ali pri tome nastoji kultivisati vlastitu autentičnost. Turizam tako pokreće izgradnju «sunčane strane» Hrvatske i Jugoslavije, a hoteli i prateća infrastruktura postaju optimistični ambijenti u kojima su pouke mediteranske kulture kritički prenesene u specifične oblike privremenog habitata i socijalnih praksi dokolice. Arhitekti Boris Magaš, Ante Rožić i Branko Žnidarec, pripadnici generacije hrvatskih arhitekata stasalih upravo na talasu optimističnih 1960-ih, na seriji turističkih projekata prikazanih na izložbi, pokazuju i homogenost i visok nivo lokalne arhitektonske kulture, ali i različitost pojedinačnih pristupa i poetika koji logično reaguju na lokalne uslove.

Hotel Adriatic 2, Branko Žnidarec, Opatija, Hrvatska, 1971_CCN
Vila Berulia, Ante Rožić, Brela, Hrvatska, 1967 – 1970_CCN

 

U sklopu izložbe možete pogledati:
Turistički centar, Ante Rožić, Brela, Hrvatska 1867 – 1969
Hotel Maestral, Julije De Luca, Ante Rožić, Matija Salaj, Brela, Hrvatska 1962 – 1965
Hotel Berulia, Ante Rožić, Brela, Hrvatska, 1968 – 1970
Vila Berulia, Ante Rožić, Brela, Hrvatska, 1967 – 1970
Hotelski kompleks Solaris, Boris Magaš, Šibenik, Hrvatska, 1967 – 1968
Hotel Adriatic 2, Branko Žnidarec, Opatija, Hrvatska, 1971

 

Kustosi:
Maroje Mrduljaš, Mira Stanić –  Arhitektonski fakultet u Zagrebu
Saradnici:
Irena Bakić, Sonja Halapir (aksonometrijski prikazi);
Tin Jakopec, Nikola Brlek (makete);
Miho Károlyi (digitalizacija i obrada fotografija)
Fotografije: 
Aleksandar Károlyi (crno-bijele), CCN Images, Zagreb (u boji)