DA2017 theme

SMALL-SCALE CITY

The question of scale in the architectural and urban environment is one of the most important, having on mind the rapid transformation of traditional values of space and time.  We often hear that something is out of scale which means that does not fit to people’s needs or does not fit the urban context in which it is placed. There isn’t only one right scale but only intelligent way to combine different scales of architecture together in a coherent, dynamic and diverse whole.

Days of architecture 2017 discuss this question through the examples of architectural works that on the successful and ingenious way use different scales – from the scale of one single room or building to the scale of the neighbourhood, from the scale of personal space to the scale of collective public spaces –  creating our environment and experience.  The aim of the Days of Architecture 2017 is to soften the border between architectural and urban space realm in order to reestablish the way that the people’s  environment is planned and constructed. 

Even though  DOA 2017 discuss different scales of architecture from which the urban space is composed, their main focus is on the small scale, the scale of a child, in the city and to the design of spaces adapted to the children’s needs and interests.  Introducing the focus, we are settling down the discussion into the local context of Bosnia and Herzegovina, and more important,  we draw your attention to the huge problem of the lack of the basic facilities for the children in the cities in Bosnia and Herzegovina and deficiency of child-friendly approach in urban space design. 

MALA RAZ_MJERA GRADA

 Pitanje razmjera arhitektonskog i urbanog okruženja je jedno od najbitnijih sa kojim se susreću arhitekti, pogotovo danas kada se značajno mijenjaju vrijednosti prostora i vremena u tradicionlanom načinu njihovog shvatanja.  Često možemo čuti da nešto nije u mjerilu, to jeste da ne odgovara potrebama ljudi za koje je izgrađeno ili urbanom kontekstu u kojem se nalazi. Ipak, ne postoji samo jedna prava razmjera stvari, već postoje samo inteligentni načini kako različite prostorne razmjere približiti i povezati u koherentnu, dinamičnu i raznovrsnu cijelinu.

Dani arhitekture `17. razmatraju pomenutu problematiku kroz  arhitektonska djela koja na uspješan i kreativan način koriste različite razmjere, od razmjere jedne ličnog prostora sobe ili kuće do razmjere kolektivnih prostora naselja i grada, stvarajući fizičko okruženje svakodnevnog života i iskustva. Cilj ovogodišnjih Dana arhitekture jeste da pomjeri granice između sfere arhitektonskog i urbanog, kao i da promisli način na koji se prostor oblikuje i planira.

Premda se bave različitim razmjerama  kroz čije relacije se komponuje i definiše urbani i arhitektonski prostor, Dani arhitekture 2017 se fokusiraju na “malu” razmjeru i mjerilo djece – nihove potrebe, interse, prostornu percepciju i doživljaj. Definisanjem fokusa, tema Dana `17. se spušta na lokalni kontekst Bosne i Hercegovine, i što je važnije, upućuje na aktuelni problem nedostatka prostora i tipologija prostora namijenjenih djeci kao i odsustvu “child friendly” pristupa u oblikovanju grada u širem smislu.