Una ing – Slobodan i Diana Stupar

Trenutno, Slobodan djeluje u privatnoj praksi istrajavajući u plasiranju i građenju prave arhitekture. Direktor je biroa UNAing u kojem zapošljava 5-12 arhitekata.
Diana je zaposlena na AGGFBL, kao viši asistent i radi na doktorskoj disertaciji. Aktivno radi na promociji arhitekture, kao organizator arhitektonskih događaja i radionica/dAniBL 2011, Arhitektura može pomoći 2014, dAniBL 2015/
Dobitnici su Cemexove nagrade za BiH za 2007/Hypo BL, te su ušli u najužu selekciju ispred BiH za kandidate za Miesa za 2012/Kolibri BL. Imaju brojne nagrade na urb-arh konkursima od 1998 do 2014. Kao autorski dvojac svoja djela su izlagali u pojedinim evropskim gradovima/BL/Bg/Sarajevo/Prag/ Barcelona/London.