Željko Kusić

Željko Kusić (born in 1984) is an architect who lives and works in Banja Luka. Having graduated from the Faculty of Architecture and Civil Engineering, at the Department of Architecture, at University of Banja Luka, with the focus of interest in architectural design, he acquires practical knowledge in several renowned design bureaus, such as: A + B Architects ‎(2010 – 2011) and ARS Studio (2011- 2013), after which he decides to act(work) independently.
It is through independent practice that he, nowadays, tries to get out of the cramped frameworks which are culturally imposed by this region, as well as to overcome already seen forms and shapes of designing. Such an attitude that is uncertain itself has become very fruitful, given the fact that it has created a distinctive ”architectural style” both in function and aesthetics, recognisable in our country as well as in countries all over the region. In his work, he starts from the fact that each object has to be unique, on the other hand, respecting context and tradition, in order to leave a stamp of time from where it originates.

 

 

Željko Kusić (1984), arhitekta, živi i radi u Banjoj Luci. Po završetku Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sa fokusom interesovanja na projektovanju, praktično znanje stiče u nekoliko renomiranih projektantskih biroa kao što su: „ A+B arhitekti“ (2010-2011) i „Ars studio“ (2011-2013), nakon čega se odlučuje za samostalno djelovanje.

Upravo u samostalnoj praksi nastoji izaći iz skučenih okvira, koje nam kulturološki nameće ovo podneblje, te prevazići već mnogo puta viđene forme i oblike. Takav stav, sam po sebi dosta neizvjesan, urodio je plodom, budući da je stvorio prepoznatljiv „arhitektonski rukopis“ kako u funkciji, tako i u estetici, prepoznat u našoj zemlji i zemljama regiona. U svom radu polazi od pristupa da svaki objekat treba da bude jedinstven, a s druge strane da poštuje kontekst i tradiciju, istovremeno ostavljajući pečat vremena u kome je nastao.